De voortgang

Nieuwe stappen voor Het VIP

Na 10 jaar aan voorbereidingen voor Het VIP is er heugelijk nieuws: het bestemmingsplan is vastgesteld! Donderdag 21 januari 2021 stemde de gemeenteraad unaniem in met de plannen voor een toekomstbestendig industriepark in Varsseveld, Het VIP.

 

Voor een bedrijventerrein zoals Het VIP is een flinke voorbereiding nodig. In de structuurvisie uit 2011 werden al de eerste plannen voor uitbreiding van het bestaande terrein Hofskamp-Oost genoemd. Nu, 10 jaar later, is het bestemmingsplan dus vastgesteld en zijn de planologische kaders voor de verdere ontwikkeling van het bedrijventerrein bekend.

 

Het gehele proces rondom het bestemmingsplan bestaat uit een reeks van onderdelen. In november 2020 is het plan gepubliceerd. Voorafgaand aan dit plan zijn diverse onderzoeken en analyses uitgevoerd op het gebied van flora, fauna en landschap. Ook hebben we uitvoerig aandacht besteed aan thema’s rondom toekomstbestendigheid. De input van ondernemers heeft hierin een belangrijke rol gespeeld.

 

De bezwaren en vragen die na het publiceren van de plannen bij de gemeente zijn binnengekomen, hebben we beantwoord in de zienswijzennota. Nu de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, wordt de laatste versie opnieuw gepubliceerd. De komende tijd zal blijken of er beroep wordt ingediend bij de Raad van State.

 

In de tussentijd zitten we niet stil en nemen we vol enthousiasme verdere vervolgstappen. Het plan moet immers van papier naar realiteit gebracht worden. Dit betekent dat we aan de slag gaan met onder meer het vertalen van ambities, nadenken over materiaalgebruik en vervolgonderzoeken doen voor natuurontwikkeling. Ook gaan we gesprekken voeren over groene energie. We verwachten dat begin 2022 daadwerkelijk de schop de grond in kan om het terrein bouwrijp te maken.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op Het VIP en meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang een aantal keer per jaar een update in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief