Ontwerpbestemmingsplan Het VIP ter inzage

Vanaf 15 oktober ligt het ontwerpbestemmingsplan van Het VIP (Het Varsseveld Industriepark) ter inzage. Een nieuw bedrijventerrein van 25 hectare met hoge ambities. Ambities die al doorschemeren in het ontwerpbestemmingsplan: een emissieloos (-arm) bedrijventerrein met een wow-factor, toekomstbestendig, met aantrekkelijke panden en veel ruimte voor groen.

Het gebied maakt op dit moment deel uit van het bestemmingsplan 'Buitengebied Oude IJsselstreek 2017'. De huidige bestemming van de grond is vooral agrarisch en wonen. Voor het bouwen van een nieuw bedrijventerrein moet er daarom een volledig nieuw bestemmingsplan komen.

De gronden die rood omlijnd zijn, krijgen straks grotendeels de bestemming bedrijventerrein. Het noordelijk deel bij de Boven Slinge wordt bestemd tot natuur en groen

De gronden die rood omlijnd zijn, krijgen straks grotendeels de bestemming bedrijventerrein. Het noordelijk deel bij de Boven Slinge wordt bestemd tot natuur en groen

Emissieloos of –arm

Het VIP moet toekomstbestendig zijn. Hiervoor heeft de gemeente in juni een aantal duurzaamheidsambities vastgesteld. De gemeente streeft naar een emissieloos terrein. Het past bij onze ambitie, het belast de omringende natuurgebieden niet en het draagt bij aan de Achterhoekse doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. Maar, we kunnen ons voorstellen dat er bedrijven zijn die niet volledig gasloos kunnen opereren en die wel heel goed passen op Het VIP. Voor die bedrijven kunnen burgemeester en wethouders een uitzondering maken. Om de toegestane hoeveelheid stikstofuitstoot niet te overschrijden is hier ongeveer 5 hectare grond voor beschikbaar.

 

Terrein met een wow-factor

Bij het plan is ook een beeldkwaliteitsplan opgenomen. Hierin staat aan welke eisen de bedrijfspanden en andere bouwwerken moeten voldoen. Het liefst willen we dat er zo veel mogelijk circulair wordt gebouwd en stellen we hoge eisen aan de panden die vol in het zicht staan.

Impressiefoto

Impressiefoto

Impressiefoto

Impressiefoto

Verder moet Het VIP een terrein worden met veel groen. Er komt een parkje, wandelpaden en een flink aantal bomen en struiken.

Termijn

Iedereen die het ontwerpbestemmingplan wil inzien, kan deze bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl door te zoeken op de plannaam: Bedrijventerrein Hofskamp-Oost III Varsseveld. Het ontwerpbestemmingsplan is ook op afspraak te bekijken in het gemeentehuis. Een afspraak kan worden gemaakt via Balie Vergunningen (0315-292 292 of balievergunningen@oude-ijsselstreek.nl).

Zienswijzen kunnen ingediend worden van 15 oktober tot en met 25 november 2020. Het plan komt in de raadscommissie van 13 januari 2021 en in de raadsvergadering van 21 januari 2021.

Hoewel het terrein in ontwikkeling Het VIP heet, heeft het ontwerpbestemmingsplan nog de oude naam: Hofskamp-Oost III. Dit is om verwarring tussen alle oude en nieuwe officiële documenten te voorkomen.