Over Het VIP

Het gaat economisch goed in gemeente Oude IJsselstreek. In de periode tussen 2009 en 2018 is de werkgelegenheid gegroeid met 5% en in Varsseveld met maar liefst 22%. Om deze positieve lijn te kunnen voortzetten, is gestart met de planvorming van bedrijventerrein Het VIP. Het VIP is een uitbreiding van 25 hectare van het bestaande terrein Hofskamp-Oost in Varsseveld. De uitbreiding is nodig voor het behouden en versterken van de economische positie van de gemeente Oude IJsselstreek en de kern Varsseveld, met name waar het gaat om Smart Industry. Het VIP wordt een bedrijventerrein met een WOW-factor. Toekomstbestendig, veel groen en water en van hoogwaardige kwaliteit.

Waarom het VIP?

In het Regionaal Programma werklocaties Achterhoek 2019-2023 is voor Oude IJsselstreek de volgende opgave geformuleerd:

"Zowel in Ulft/Gendringen (De Rieze) als in Varsseveld (Hofskamp) is op dit moment nog (beperkt) aanbod te vinden.

Vooral in de kern Varsseveld ontstaat op korte termijn al een tekort aan aanbod. Echter lopen de bestaande bedrijventerreinen tegen hun grenzen aan. Een deel van de oplossing zit in het op gang brengen van ketenverplaatsingen, waardoor door de verplaatsing van het ene bedrijf, ruimte gecreëerd kan worden voor de uitbreiding of vestiging van het andere bedrijf. Dit levert echter (ruim) onvoldoende extra ruimte op, waardoor op korte termijn (2019- 2023) behoefte is aan 10 hectare en op de langere termijn (vanaf 2023 t/m 2030) 30 tot 50 hectare." 

"Daarom is het nodig te starten met het plan Hofskamp Oost 3e fase." 

 

Toekomstbestendig

Ontwikkeling van de uitbreidingsfase Hofskamp-Oost III is een unieke kans om een hoogwaardig bedrijventerrein te ontwikkelen met een zodanige inrichting en faciliteiten dat dit maximaal beantwoord aan de behoeften die te vestigen bedrijven nu en in de toekomst hebben. Een hoogwaardig en toekomstbestendige opzet draagt bovendien bij aan de verkoopbaarheid van de bedrijfskavels en beperkt het risico van leegstand en hoge revitaliseringskosten op termijn.

 

 

 

 

 

Focus op Smart Industry

Binnen de traditionele industrie voltrekt zich een revolutie naar de smart industry. Gedreven door digitalisering, automatisering, robotisering en ‘databased’ productie en geïntegreerde logistiek verandert de traditionele industrie naar een smart industry (of slimme maakindustrie). Op en rond Varsseveld (en in het bijzonder Hofskamp Oost II) komen een aantal cruciale ontwikkelingen samen die leiden tot een florerend economisch ecosysteem.

Kort samengevat: 

  • Sterke economische massa en identiteit 
  • Toonaangevende bedrijven investeren in vernieuwing 
  • Gezamenlijk belang bij het inspelen op transitie smart industry 
  • Een toenemende verwevenheid tussen bedrijven 
  • Succesvolle voorbeelden van samenwerking en innovatie 

Onze Visie

Duurzaamheid en energie

Op het gebied van energie willen we zoveel mogelijk energie besparen en een zo laag mogelijke CO2 emissie relaiseren. Op die manier is het doel om een energiepositief terrein te realiseren, waarbij we meer opwekken dan verbruiken. Dit bereiken we bijvoorbeeld door bedrijfspanden zoveel mogelijk gasloos te bouwen en energie duurzaam op te wekken in en om het plangebied. Daarbij houden we rekening met de technische ontwikkelingen.

Ecologie

Bij de inrichting van het terrein wordt er aandacht besteed aan het beperken van (licht)hinder, hier wordt vanuit de kavels ook een aandeel aan geleverd. Dit realiseren we door bijvoorbeeld de bestaande landschappelijke structuren te gebruiken en te versterken. Zo kunnen natuurlijke afscheidingen tussen kavels gebruikt worden. Door gebruik van ecodynamische verlichting wordt lichthinder tot een minimum beperkt.

Op de hoogte blijven via onze nieuwsbrief?

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen op het VIP en meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang een aantal keer per jaar een update in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief