Achterhoeks Padvast aangelegd

Achterhoeks Padvast aangelegd

Bodemonderzoek in het gebied rondom het VIP heeft geresulteerd in het saneren van een deel van de Zuidelijke beekweg. Hierbij is Achterhoeks Padvast aangelegd en zijn houten fietspoorten geplaatst, zoals op onderstaande foto te zien is. Achterhoeks Padvast is een duurzaam halfverhardingsmateriaal met een lange levensduur. Het wordt in onze gemeente toegepast bij de aanleg en onderhoud van onder andere recreatieve paden, boswegen, zandwegen, en semi-verharde inritten.