Foto van gras en riet van onder genomen.

Natuuronderzoek uitgevoerd

In eerdere nieuwberichten vertelden we over het natuuronderzoek dat is uitgevoerd in het gebied en hoe dit werkt. Er blijken een aantal dieren te leven! Voor de kerkuil, huismus en gewone dwergvleermuis die in het gebied leven, maken we een plan waarin staat hoe we deze diersoorten helpen verhuizen en hoe hun leefgebied wordt gecompenseerd. Dit plan moet worden goedgekeurd door de provincie, in het kader van de Wet Natuurbescherming. Deze wet zorgt voor de bescherming van planten en dieren in Nederland. Het plan zal mitigerende maatregelen omschrijven die zich richten op het voorkomen van negatieve gevolgen voor de diersoorten. Denk hierbij aan het ophangen van nestkasten en het ontzien van vaste rust- of verblijfplaatsen.  

Naast het officiële traject dat via de provincie loopt, gaan we deze maanden ook aan de slag met het uitwerken van de groene randvoorwaarden en wensen die onze gemeenteraad vorig jaar heeft uitgesproken in het ambitiedocument (zie: Ambities over duurzaamheid bij de ontwikkeling van bedrijventerrein Hofskamp-Oost III

In het op te stellen Natuurplan worden deze ambities geïntegreerd. Het Natuurplan geeft concrete inrichtings-en beheersrichtlijnen voor de openbare ruimte en zal daarnaast ook ecologische input voor de bedrijfskavels bevatten.