Schematisch kaartbeeld Hofskamp-Oost I, II en III in Varsseveld. (Beeldkwaliteitsplan Hofskamp-Oost II 2004)

Schematisch kaartbeeld Hofskamp-Oost I, II en III in Varsseveld. (Beeldkwaliteitsplan Hofskamp-Oost II 2004)

Start realisatie bedrijventerrein Hofskamp-Oost III Varsseveld

Het gaat economisch goed in gemeente Oude IJsselstreek. In de periode tussen 2009 en 2018 is de werkgelegenheid gegroeid met 5% en in Varsseveld met maar liefst 22%. Om deze positieve lijn te kunnen voortzetten, wordt gestart met de planvorming van bedrijventerrein Hofskamp-Oost III. Hiermee breidt Hofskamp-Oost in Varsseveld uit met een hoogwaardig bedrijventerrein met een netto oppervlak van circa 25 hectare.

Bloeiende maakindustrie

Oude IJsselstreek kent een bloeiende innovatieve maakindustrie waarbij een groot aantal specialistische bedrijven elkaar versterkt, bijvoorbeeld doordat zij toeleveranciers zijn van elkaar. In de Achterhoek beslaat de maakindustrie 17% en in de gemeente Oude IJsselstreek is bijna een kwart van alle werkgelegenheid te vinden in deze sector.

In de Maakindustrie100, een jaarlijks overzicht van de 100 best presterende maakbedrijven van Nederland, is Oude IJsselstreek sinds het bestaan van deze lijst vertegenwoordigd. In 2019 haalde een Varssevelds bedrijf zelfs de top 8. Varsseveld in het bijzonder heeft een cluster van maakindustriebedrijven met een hoog innovatief gehalte.

Werkgelegenheid

In de gemeentelijke Economische Beleidsvisie, die in februari 2018 unaniem door de gemeenteraad is vastgesteld, is vastgelegd dat de gemeente zich richt op het behoud van bestaande werkgelegenheid en zo mogelijk nieuwe werkgelegenheid genereert. Uitgifte van bedrijfskavels is een krachtig ruimtelijk instrument om de economische dynamiek te faciliteren en aan te jagen.

In het Coalitieprogramma is de ontwikkeling van Hofskamp-Oost III als een belangrijke opgave geprioriteerd. Wethouder Ben Hiddinga is enthousiast over de ontwikkelingen: “Er zijn op dit moment in Varsseveld geen vrij beschikbare kavels meer voorhanden om in de ruimtevraag van bedrijven te kunnen voorzien. Aangezien de leegstand van bestaand bedrijfsvastgoed zeer beperkt is, biedt ook dit geen soelaas. Deze ontwikkeling is echt nodig om toekomstbestendig te blijven.”

Fases

De ontwikkeling van Hofskamp-Oost III staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een gefaseerde ontwikkeling van het bedrijventerrein Hofskamp-Oost. In het Beeldkwaliteitsplan Hofskamp-Oost II in 2004 is deze derde fase al opgenomen (zie afbeelding). Fase I en II zijn inmiddels gerealiseerd. De gemeenteraad heeft in 2018 een voorkeursrecht op de gronden in het gebied van fase III gevestigd en stelde in 2019 een ontwikkelkrediet beschikbaar. De planvorming van Hofskamp-Oost III kan nu gestart worden om een hoogwaardig bedrijventerrein met een netto oppervlak van circa 25 hectare te ontwikkelen. Daarbij gaat de gemeente uitvoerig in op thema’s die groene en duurzame vormen van inrichting en gebruik stimuleren. De gemeente blijft tegelijkertijd ook werken aan kwaliteitsverbetering van bestaande bedrijventerreinen.