Vooraanzicht industrieterrein Hofskamp II

Twee kavels Hofskamp II verkocht

Als gemeente hebben we gemerkt dat er veel vraag is naar nieuwe grond voor het realiseren van bedrijven binnen onze gemeente.

Afgelopen jaar kwamen er weer twee bedrijfskavels in de verkoop op de Hofskamp Oost II.
We hebben bij de inschrijving op deze kavels niet gekozen voor de eerste of de hoogste bieder, maar hebben het anders aangepakt.

Als gemeente zijn we ambitieus en die ambities zien we ook bij de ondernemers in onze gemeente. Daarom hebben we gekeken naar kwalitatieve criteria. Waarbij de belangstellenden een aantal vragen moesten beantwoorden, zoals; levert u als ondernemer een bijdrage aan de werkgelegenheid in de gemeente? Past uw onderneming bij de bouw en ook in haar bedrijfsvoering duurzaamheidsaspecten toe? Is uw bedrijf van toegevoegde waarde voor de aanwezige ondernemers in Varsseveld en onze gemeente?

Na de deadline van de inschrijvingen, hebben we de inschrijvingen beoordeeld. Tijdens de beoordeling zijn we tot de conclusie gekomen dat er voor beide kavels een kandidaat met een kwalitatieve meerwaarde is gevonden. Met deze twee kandidaten zijn we nu het verdere proces van verkoop ingegaan.

Voor de overige inschrijvingen was dit natuurlijk een teleurstelling en dat begrijpen we goed. Bij de afvallers zitten mooie ondernemers waar we trots op kunnen zijn. We begrijpen de grote behoefte bij ondernemers aan meer ruimte, daarom zijn we als gemeente ook volop bezig met het VIP.
De kavelverkoop van het VIP zal gepaard gaan met een hoog ambitieniveau waardoor de uitgiftecriteria leidend gaan zijn voor de toewijzing. Het proces van de twee kavels op Hofskamp II was een goede proef voor het proces dat we straks met de kavels van Het VIP willen toepassen. We willen een bedrijventerrein realiseren die toekomstbestendig is en waar bedrijven en medewerkers met veel plezier kunnen werken.