De Raad van State heeft op 16 november 2022 uitspraak gedaan over het bestemmingsplan aangaande het VIP. Er moeten een aantal zaken worden aangepast, voor de rest blijft het plan in stand. De gemeente heeft vier weken om deze aanpassingen te doen. De aanpassingen betreffen een aantal planregels met betrekking tot de  bouwhoogte van zendmasten en de afwijkmogelijkheden voor detailhandel en stikstofemissie.

De gemeente is blij dat de ontwikkeling van bedrijventerrein VIP in Varsseveld hiermee verder kan. Wethouder Ben Hiddinga: “Het is mooi dat we hiermee een boost kunnen geven aan de bloeiende (smart) industry in Varsseveld. Er is daar behoefte aan ontwikkelingsruimte. Daar biedt dit bedrijventerrein de ruimte voor. We werken aan een mooi bedrijventerrein dat past bij de bestaande bedrijfsinfrastructuur, waarbij alle ruimte is voor economische groei in een ‘groene’ omgeving.“

Uitspraak 202101728/1/R4