Lijntekening hand marker

Varsseveld-West vervolg

De ontwikkeling van Het VIP staat niet op zich zelf. Er moeten ook genoeg woningen zijn voor alle inwoners. In het voorjaar heeft de gemeente de woningbouwplannen gepresenteerd voor de komende 10 jaar. Tot 2030 worden er in de hele gemeente tussen de 1900 en 2250 woningen gebouwd. Dat betreft woningen op inbreidingslocaties (in de kernen) en op 5 nieuwe uitbreidingslocaties. Een van die uitbreidingslocaties is Varsseveld-West. Dit de uitbreidingslocatie die als eerste wordt ontwikkeld, omdat in Varsseveld de werkgelegenheid flink is gegroeid en zal blijven groeien (mede door Het VIP) en het woningaanbod blijft achter. In de nieuwe wijk worden 372 tot 496 nieuwe huizen gebouwd, waarvan de helft in een lagere prijsklasse of huurprijs. 

In mei zijn er 3 online bijeenkomsten geweest waar inwoners ook digitaal vragen konden stellen. Deze bijeenkomsten zijn door meer dan 400 inwoners gevolgd.