Water, groen en de ‘Wow-factor’

Dat zijn drie wensen die ondernemers en gemeente delen bij de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein in Varsseveld. Uitbreiding van de bestaande bedrijventerreinen is nodig, omdat de vraag het huidige aanbod overstijgt. De afgelopen maanden is achter de schermen veel gesproken, gedeeld en gewerkt aan een gezamenlijk ambitieniveau voor Hofskamp-Oost III. Het resultaat hiervan is een gedeelde ambitie waarbij ondernemers, gemeente en deskundigen de lat hoog leggen. 

In het ambitiedocument ‘Naar een toekomstbestendig bedrijventerrein’, geven diverse partijen aan wat ze het allerbelangrijkste vinden in Hofskamp-Oost III. Het nieuwe terrein moet innovatieve bedrijven aantrekken die duurzaamheid belangrijk vinden én die zich willen vestigen op een terrein waar veel plaats is voor water en groen. De gezamenlijke ambitie is om een terrein te ontwikkelen dat door de hoge ruimtelijke kwaliteit een ‘Wow-factor’ oproept. 

Het ambitiedocument wordt deze maand besproken in de commissie- en in de raadsvergadering. Als de ambities door de raad worden overgenomen gaan de partijen verder samen aan de slag. Heel concreet moet er een nieuwe naam gekozen worden. Hofskamp-Oost III is niet de gewenste naam voor een duurzaam, innovatief terrein met smart-industry.